Parallelle start

Indicaties

 • Fluxus postpartum waarbij instabiele patiënte, of fluxus postpartum met placenta in situ gedurende avond en nachtdiensten.
 • Sterke klinische verdenking abruptio placentae/haemorrhagia antepartum (bijv. vasa praevia)
 • Ernstige foetale nood
 • Navelstrengprolaps
 • Eclampsie
 • Zwangere in reanimatie situatie
 • Andere obstetrische situatie waarin verloskundige dit noodzakelijk acht.
  (i.o.m. dienstdoende arts)

Werkwijze

 • ABCDE methode
 • Bel ambulance ALLEEN VOOR VERLOSKUNDIGEN 088 - 246 3403
 • Bel spoedlijn: 088 – 979 2104 (triage telefoon) of 088- 979 6392 (dd.verloskunde arts)
   

Controleer of de boodschap aankomt. Vraag bij ieder genoemd punt om herhaling.

 1. Noem je naam en verloskundige praktijk.
 2. Vraag wie je aan de lijn hebt.
 3. Meld dat je belt om een spoedsituatie waarvoor parallelle oproep gewenst is.
 4. Noem naam en geboortedatum van cliënt.
 5. Benoem om welke spoedsituatie het gaat.
 6. Noem de meest recente metingen van vitale functies.
 7. Noem het telefoonnummer waarop je zelf bereikbaar bent.
 8. Bel als patiënte vertrekt nogmaals arts om verwachte aankomsttijd en meest recente stand van zaken door te geven,
 9. Kom zelf ook direct naar het ziekenhuis.