Bestuurssamenstelling:

  • Lucia van Tol, bestuurslid Kraamschakel
  • Iris Dessens, stafmedewerker cluster vrouw en kind HMC
  • Corla Vredevoogd, gynaecoloog
  • Sanne Sneeuw, verloskundige VZH